Jdi na obsah Jdi na menu
 


České knížectví v datech

11. 3. 2014

kolem roku 870:
      boje Bořivoje s Franky -> počátek Českého knížectví (nedlouho poté sňatek s Ludmilou)

883:
      křest knížete Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily arcibiskupem Metodějem

890:
      kníže Svatopluk z Velké Moravy přebírá po smrti Bořivoje moc nad českými kmeny

894:
      smrt knížete Svatopluka

895:  
      odtžení Čech od Velké Moravy (syn Bořivoje Spytihněv podřídil Čechy výhodofranckému králi Anrulfovi)

915:
      umírá kníže Spytihněv (odklonil se od východní liturgie a připojil se k západní (latinské))

921:
      umírá kníže Vratislav I. (bratr Spytihněva), na pražském hradišti postavil kostel sv. Jiří /manželka Drahomíra, syn Václav/
15.9. kněžna Ludmila (babička sv. Václava) je zavražděna na Tetíě Tunou a Gomonem

924:
      kníže Vácav usedá na trůn (internuje do Budče svoji matku Drahomíru)

935:
      kníže Václav zavražděn svým bratrem Bolesavem ve Staré Boleslavi; Boleslav usedá na trůn (přízvisko Ukrutný)

936-950:
      Saská válka (kníže Boleslav I. vs. Ota I. -> Boleslav prohrává)

955:
10.8. bitva u Lechu (Boleslav a Ota vs. Maďaři -> jejich vpád zastaven)

60. léta 10.stol.:
      založen první český klášter (ženský, benediktínský, abatyše Mlada -> dcera Boleslava I.)

972:
      smrt knížete Boleslava I., nastupuje jeho syn Boleslav II. (Pobožný)

březen 973:
      založeno pražské biskupství (první biskup Dětmar, druhý Slavníkovec Vojtěch)

993:
      založení prvního mužského kláštera (Břevnov, benediktíni)

995:
      útok Přemyslovců na hradište v Libici a vyvraždění Slavníkovců (krom 2 můžů: Soběbor a sv. Vojtěch -> ten raději odchází na misie do Pruska)

997:
      smrt biskupa Vojtěcha (rod Slavníkovců) při misijích v Prusku

999:
      smrt Boleslava II. a nástup jeho syna Boleslava III. Ryšavého

1002:
      Boleslav III. sesazen a nastupuje Polák Vladivoj -> nechává si udělit české země od německého císaře Jindřicha II. v léno

1003:
      umírá Vladivoj, na trůn nastupuje Jaromír, po něm v zápětí Boleslav III., ten je však záhy zajat a sesazen Polákem Boleslavem Chrabrým

1004:
      Jaromír vyhnání Poláky z Čech a je ustanoven knížetem

1012:
      moc přebírá brat Jaromíra Oldřich (manželka Božena, syn Břetislav I.)

1019:
      Morava připojena k Čechám

1033:
      Jaromír usedá znovu na trůn

1034:
      Oldřich znovu usedá na trůn
      Oldřich umírá
      na trůn nastupuje Břetislav I. (manželka Jitka /unesená z kláštera/, syn Spytihněv a Vratislav II.)

1039:
      Břetislav táhne do Polska, dobývá Hnězdno, nad hrobem sv. Vojtěcha ustanovuje Břetislavovy dekrety (první český zákoník) a převáží Vojtěchovy ostatky do Čech

1063:
      zřízení olomouckého biskupství

1085:
      Vratislav II. prvním českým králem (nedědičné), za pomoc Jindřichovi IV. při bojích v Itálii (1081-1084)